Midtjysk Boligselskab, Afdeling 33 - Hammel 3,5 og 6