Mads Krarup Advokatfirma

NJORD Law Firm – gateway til Norden

Ny betænkning om persondataforordningen fra Justitsministeriet